Współspalanie biomasy i węgla w kotłach rusztowych

Technologia współspalania biomasy z węglem w kotłach z rusztem mechanicznym oparta jest na równoczesnym spalaniu dwóch warstw: węgla i biomasy. Warstwa biomasy znajduje się bezpośrednio na ruszcie, na warstwie biomasy znajduje się warstwa węgla. Sposób spalania obu warstw wymaga zabudowy w przedniej części kotła, przed warstwownicą kotła układu do warstwowego układania biomasy. Zabudowa nie ingeruje w część ciśnieniową kotła. Współspalanie biomasy z węglem pozwala na osiągnięcie znaczących korzyści z ograniczenia konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2, ogranicza emisję SO2, zmiesza lub wręcz eliminuje konieczność stosowania sorbentów do redukcji SO2. Warstwowe spalanie węgla i biomasy nie opóźnia zapłonu węgla, umożliwia jego zapłon od sklepienia zapłonowego, nie zmniejsza dynamiki kotła. Spalany węgiel przyczynia się do stopniowego suszenia znajdującej się poniżej biomasy i w konsekwencji stopniowego wydzielania części lotnych z biomasy, a następie jej zapłonu. Rozciągnięty w czasie proces zapłonu i spalania biomasy nie wymaga korekt rozdziału powietrza w skrzyni powietrznej kotła w porównaniu do spalania węgla. Znajdująca się nad warstwą biomasy warstwa spalanego węgla, a następnie żużla stanowi ochronę przed wynoszeniem do komory kotła, a następnie układu odpylania drobnych niespalonych ziaren biomasy. Warstwa węgla i żużla uniemożliwia wynoszenie także popiołu ze spalania biomasy do przestrzenni komory paleniskowej ograniczając jej szlakowanie. Spalana biomasa pod warstwą węgla poprawia jego wypalanie ograniczając stratę niecałkowitego spalania. Opracowana technologia pozwala na spalanie biomasy zarówno w formie peletu jak i zrębki. Udział energetyczny spalanej biomasy zależny jest od jej formy, wilgotności i aktualnej wydajności kotła. W przypadku „świeżej” zrębki możliwe jest jej współspalanie do 25% energetycznie biomasy. W przypadku suchej lub podsuszonej biomasy udział ten jest odpowiednio większy i może dochodzić do 40%. Przedstawiony sposób współspalnia biomasy z węglem zapewnia dużą elastyczność paliwową kotła. Możliwe jest płynne przejście od spalania 100% węgla do wsółspalania biomasy w dowolnym udziale energetycznym, jak również możliwe jest natychmiastowe zaprzestanie spalania biomasy i przejście na 100% spalanie węgla.

 

Pobierz folder informacyjny

UE logo