Kariera

Energoserwis S.A. jest firmą o uznanej i stabilnej pozycji rynkowej. Od 1991 roku działamy z powodzeniem na rynku energetyki i ciepłownictwa oraz budownictwa przemysłowego. Specjalizujemy się w dostawach i usługach z zakresu kotłów energetycznych, zespołów tych kotłów, konstrukcji stalowych itp. Zapewniamy swoim Klientom profesjonalną obsługę i najwyższy poziom usług.

Poszukujemy do pracy na stałe kandydatów na stanowisko:

Inżynier Spawalnik

Wymagania

 • Posiadanie dyplomu EWE / IWE
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży spawalniczej. Doświadczenie w branży urządzeń ciśnieniowych i/lub stalowych konstrukcji spawanych wg. EN 1090-2 będzie znaczącym atutem
 • Brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • Gotowość do częstych podróży służbowych jak również dłuższych pobytów na budowach realizowanych przez spółkę
 • Terminowość i dokładność
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole i odporność na stres
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z kontrahentami
 • Biegła obsługa oprogramowania pakietu Office (Word, Excel) oraz programu graficznego umożliwiającego wykonywanie schematów/rysunków dla potrzeb WPS i planów spawania
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentacją projektową oraz komunikację pisemną będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • Nadzór merytoryczny i zapewnienie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac spawalniczy
 • Opracowywanie Planów Spawania i Badań
 • Opracowywanie instrukcji technologicznych spawania pWPS , WPS
 • Bieżące prowadzenie wykazu kwalifikowanych spawaczy/operatorów zatrudnionych w spółce i udostępnianie go zainteresowanym komórkom organizacyjnym spółki
 • Opracowywanie i kompletowanie dokumentacji jakościowych obiektów realizowanych przez spółkę w zakresie spawalnictwa
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracami spawalniczymi realizowanymi w spółce
 • Czynny udział w odbiorach częściowych i końcowych wynikających z zapisów umownych /kontraktowych z klientami oraz nadzorczymi jednostkami strony trzeciej (notyfikowanymi, inspekcyjnymi) w aspekcie dotyczącym procesów spawania
 • Współpraca i utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami klientów oraz jednostek strony trzeciej

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej  pozycji na
 • Przyjazny i profesjonalny proces rekrutacji
 • Atmosferę budującą zaangażowanie – konstruktywne inicjatywy są doceniane i premiowane (system premiowy)
 • Pracę w organizacji dla której priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, dobre relacje z ludźmi   oraz  wysoka jakość wyrobów i usług

Mile widziane

Praktyczna znajomość przepisów i norm dotyczących urządzeń ciśnieniowych tj. EN12952, EN13480, WUDT-UC , AD Merkbatt i pokrewnych , a także doświadczenie w stosowaniu dyrektywy unijnej dotyczącej urządzeń ciśnieniowych PED i/lub Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 305/2011 w zakresie dotyczącym stalowych konstrukcji budowlanych.

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@energoserwis.eu w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Inżynier Spawalnik

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Kierownik Budowy

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Doświadczenie w bezpośredniej realizacji kontraktów energetycznych w zakresie kierowania projektami budowlano-montażowymi będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość kosztorysowania i ofertowania w  branży budowlano-montażowej lub/i mechanicznej.
 • Dokładność, terminowość, dbałość o szczegóły.
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole,  dobra
 • Doświadczenia we współpracy z dostawcami i podwykonawcami.
 • Umiejętność wyszukiwania, analizy i porównywania informacji.
 • Wprowadzanie optymalizacji techniczno-ekonomicznych i proponowanie rozwiązań zamiennych.
 • Dobra znajomość oprogramowania Office.
 • Znajomość oprogramowania typu AutoCad, MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do pracy w delegacji zgodnie z wymaganiami prowadzonej budowy/prac

Zakres obowiązków

 • Kierowanie pracami budowlano – montażowymi.
 • Przygotowywanie projektu montażowego do realizacji.
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie. harmonogramu robót i budżetu kontraktu.
 • Udział w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji projektu.
 • Prowadzenie rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami, dostawcami, czuwanie nad realizacją powierzonych zadań.
 • Koordynacja i współudział w ustalaniu zasadniczych rozwiązań technicznych zawartych w opracowaniach.
 • Udział w procesie przygotowania ofert i umów.
 • Negocjowanie warunków umownych i finansowych z podwykonawcami.
 • Organizacja pracy podległych pracowników, podwykonawców na podstawie dokumentacji kontraktowej, dokonywanie rozliczeń z wykonanej pracy.
 • Prowadzenie rozliczeń pracowniczych i finansowych.
 • Kontrolowanie przepływu informacji i dokumentacji , dokumentowanie dokonanych zadań.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej  pozycji na
 • Przyjazny i profesjonalny proces rekrutacji.
 • Atmosferę budującą zaangażowanie – konstruktywne inicjatywy są doceniane i premiowane,              ( system premiowy).
 • Pracę w organizacji dla której priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, dobre relacje z ludźmi   oraz  wysoka jakość wyrobów i usług .

 

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@energoserwis.eu w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Kierownik Budowy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Monter rurociągów i konstrukcji stalowych

Miejsce pracy: Lublin

Wymagania.

 • Wykształcenie min. zawodowe lub średnio-techniczne (budownictwo, energetyka, mechanika).
 • Mile widziane doświadczenie w prefabrykacji i montażu rurociągów i/lub konstrukcji stalowych.
 • Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń podstawowego wyposażenia warsztatowego.
 • Znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność i gotowość do okresowej pracy w delegacji.
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu roboczego, wózków widłowych.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Doświadczenie w pracy na rynku budownictwa energetycznego lub inżynierskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków.

 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Warsztatu, Budowy lub Projektu.
 • Montaż elementów konstrukcji stalowych, rurociągów i części maszyn zgodnie z rysunkiem technicznym.
 • Samodzielność w montowaniu elementów.
 • Realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z procedurami.
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i narzędzi.
 • Przestrzeganie zasad BHP.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony lub inne formy zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego I zdobycie doświadczenia.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, oraz system motywacyjny.
 • Udział w prestiżowych projektach.

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@energoserwis.eu w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Monter rurociągów i konstrukcji stalowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Monter konstrukcji stalowych / gięciarz rur

Miejsce pracy: Rzeszów

Wymagania.

 • Wykształcenie min. zawodowe lub średnio-techniczne (budownictwo, energetyka, mechanika).
 • Mile widziane doświadczenie w prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych i/lub gięciu rur.
 • Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń podstawowego wyposażenia warsztatowego.
 • Znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność i gotowość do okresowej pracy w delegacji.
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny (I S) lub wózków podnośnikowych (I WJO).
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Doświadczenie w pracy na rynku budownictwa energetycznego lub inżynierskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków.

 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Warsztatu, Budowy lub Projektu.
 • Montaż elementów konstrukcji stalowych, części maszyn lub gięcie rur zgodnie z rysunkiem technicznym.
 • Samodzielność w wykonywanej pracy.
 • Realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z procedurami.
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i narzędzi.
 • Przestrzeganie zasad BHP.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony lub inne formy zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie doświadczenia.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, oraz system motywacyjny.
 • Udział w prestiżowych projektach.

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: rak@energoserwis.eu w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Monter konstrukcji stalowych / gięciarz rur

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

Brygadzista /Monter rurociągów / konstrukcji stalowych

Miejsce pracy: Lublin

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w rzetelnej i szanowanej Firmie
• Umowę o pracę na pełny etat
• Atrakcyjne wynagrodzenie 5500 – 8000 zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i umiejętności
• Ubezpieczenie grupowe
• Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkolenia
• Różnorodność projektów
• Pracę w doświadczonym i zgranym zespole
• Pracę w Lublinie i/lub w delegacji
• Przyjazną atmosferę w pracy z indywidualnym podejściem do każdego pracownika
• Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
• Pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Od kandydatów oczekujemy:
• Poważnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy
• Umiejętności prowadzenia brygad monterskich, delegowania zadań oraz rozliczania z wykonanych prac
• Doświadczenia min. 2 letniego na podobnym stanowisku
• Biegłej znajomości rysunku technicznego
• Znajomości obsługi podstawowych maszyn stacjonarnych i elektronarzędzi
• Zdolności manualnych i umiejętności precyzyjnego wykonywania prac
• Odpowiedzialności za powierzony materiał i narzędzia
• Umiejętności pracy w zespole i zdolności przywódczych
• Wykształcenia: min. średnie techniczne lub zawodowe
• Umiejętności organizacji pracy pod presją czasu
• Dodatkowe uprawnienia mile widziane
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: rekrutacja@energoserwis.eu w temacie wiadomości proszę wpisać: Aplikacja Brygadzista / Monter rurociągów/ konstrukcji stalowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikuj

UE logo