Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin jest firmą o uznanej i stabilnej pozycji rynkowej. Od 1991 roku działamy z powodzeniem na rynku energetyki i ciepłownictwa oraz budownictwa przemysłowego. Specjalizujemy się w dostawach i usługach z zakresu kotłów energetycznych, zespołów tych kotłów, konstrukcji stalowych itp. Zapewniamy swoim Klientom profesjonalną obsługę i najwyższy poziom usług. Starannie realizujemy inwestycje dbając o zachowanie wszelkich obowiązujących norm i procedur. Dbamy o pracownika i respektujemy jego wszelkie prawa wynikające z przepisów prawa pracy.

Aktualnie poszukujemy do pracy kandydatów na stanowisko:

Monter konstrukcji stalowych / gięciarz rur

Miejsce pracy: Rzeszów

Wymagania.

Wykształcenie min. zawodowe lub średnio-techniczne (budownictwo, energetyka, mechanika).
Mile widziane doświadczenie w prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych i/lub gięciu rur. Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń podstawowego wyposażenia warsztatowego. Znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. Dyspozycyjność i gotowość do okresowej pracy w delegacji. Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny (I S) lub wózków podnośnikowych (I WJO). Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Doświadczenie w pracy na rynku budownictwa energetycznego lub inżynierskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków.

 1. Ścisła współpraca z Kierownikiem Warsztatu, Budowy lub Projektu.
 2. Montaż elementów konstrukcji stalowych, części maszyn lub gięcie rur zgodnie z rysunkiem technicznym.
 3. Samodzielność w wykonywanej pracy.
 4. Realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z procedurami.
 5. Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i narzędzi.
 6. Przestrzeganie zasad BHP.

 

Oferujemy

 1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 2. Umowę o pracę na czas nieokreślony lub inne formy zatrudnienia.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie doświadczenia.
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, oraz system motywacyjny.
 5. Udział w prestiżowych projektach.

 

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres: rak@energoserwis.lublin.pl w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Monter konstrukcji stalowych / gięciarz rur

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRiMUE Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Monter rurociągów i konstrukcji stalowych

Miejsce pracy: Lublin

Wymagania.

Wykształcenie min. zawodowe lub średnio-techniczne (budownictwo, energetyka, mechanika).
Mile widziane doświadczenie w prefabrykacji i montażu rurociągów i/lub konstrukcji stalowych. Umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń podstawowego wyposażenia warsztatowego. Znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. Dyspozycyjność i gotowość do okresowej pracy w delegacji. Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu roboczego, wózków widłowych. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Doświadczenie w pracy na rynku budownictwa energetycznego lub inżynierskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków.

 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Warsztatu, Budowy lub Projektu.
 • Montaż elementów konstrukcji stalowych, rurociągów i części maszyn zgodnie z rysunkiem technicznym.
 • Samodzielność w montowaniu elementów.
 • Realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z procedurami.
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i narzędzi.
 • Przestrzeganie zasad BHP.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony lub inne formy zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego I zdobycie doświadczenia.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, oraz system motywacyjny.
 • Udział w prestiżowych projektach.

 

CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@energoserwis.lublin.pl w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Monter rurociągów i konstrukcji stalowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRiMUE Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Inżynier Jakości/Specjalista ds. Badań Nieniszczących

Miejsce pracy: Lublin

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w gronie specjalistów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość szkoleń zawodowych
 • wynagrodzenie konkurencyjne, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie i dokumentowanie badań nieniszczących (NDT) elementów urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych z zastosowaniem metod: UT, RT, MT, PT, VT.
 • Wykonywanie i dokumentowanie operacji kontrolnych urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych wynikających z wymagań realizowanych umów/kontraktów
 • Opracowywanie Planów Kontroli i Badań
 • Opracowywanie Instrukcji/Procedur Badawczych NDT
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad WPiB w laboratorium
 • Opracowywanie i kompletowanie dokumentacji jakościowych obiektów realizowanych przez spółkę w zakresie badań NDT i operacji kontroli jakości
 • Czynny udział w odbiorach częściowych i końcowych wynikających z zapisów umownych /kontraktowych z klientami oraz nadzorczymi jednostkami strony trzeciej (notyfikowanymi, inspekcyjnymi) w aspekcie dotyczącym badań NDT i kontroli jakości
 • Współpraca i utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami klientów oraz jednostek strony trzeciej

Poszukiwane kwalifikacje i kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika, techniki wytwarzania, inżynieria materiałowa.
 • Dwuletnia praktyka w zakresie badań nieniszczących. Praktyka w badaniach złączy spawanych urządzeń ciśnieniowych i/lub konstrukcji stalowych będzie dodatkowym atutem 
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w sektorach przemysłowych energetyki, gazownictwa, przemysłu chemicznego, a także współpracy z jednostkami inspekcyjnymi i nadzorczymi tj. UDT, TUV itp.
 • Znajomość ogólnych zasad funkcjonowania Systemów Zapewnienia Jakości wg. norm ISO 9001 i EN ISO 17025
 • Znajomość zasad funkcjonowania zapewnienia identyfikowalności materiałów i usług w łańcuchu: od kontroli zakupów do produktu finalnego
 • Brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • Posiadanie minimum II poziomu kompetencji w zakresie badań nieniszczących w metodzie VT ( mile widziana umiejętność obsługi endoskopu ) oraz jednej z metod objętościowych
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość oprogramowania MS Office, w szczególności Word, Excel oraz programu graficznego umożliwiającego wykonywanie schematów/rysunków dla sporządzania dokumentacji z badań i operacji kontrolnych
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentacją projektową oraz komunikację pisemną będzie dodatkowym atutem 
 • Umiejętność analitycznego myślenia, otwartość na zmiany i odporność na stres.
 • Terminowość , rzetelność i dokładność
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z kontrahentami i współpracownikami
 • Gotowość do częstych podróży służbowych
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane: praktyczna znajomość przepisów i norm dotyczących urządzeń ciśnieniowych tj. EN12952,  EN13480, WUDT-UC , AD Merkbatt i pokrewnych , a także doświadczenie w stosowaniu dyrektywy unijnej  dotyczącej urządzeń ciśnieniowych PED i/lub Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 305/2011 w zakresie dotyczącym stalowych konstrukcji budowlanych.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rekrutacja@energoserwis.lublin.pl , w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Inżynier Jakości/Specjalista ds. Badań Nieniszczących

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRiMUE Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Inżynier Spawalnik

Miejsce pracy: Lublin

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w gronie specjalistów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość szkoleń zawodowych
 • wynagrodzenie konkurencyjne, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji

Zakres obowiązków:

 • Nadzór merytoryczny i zapewnienie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac spawalniczych 
 • Czynny udział w przeglądach zapytań ofertowych i umów z kontrahentami 
 • Opracowywanie Planów Spawania i Badań
 • Opracowywanie instrukcji technologicznych spawania pWPS , WPS 
 • Organizowanie i koordynowanie szkoleń i egzaminów dla spawaczy/operatorów w celu zapewnienia na bieżąco odpowiednich zasobów personelu w spółce 
 • Bieżące prowadzenie wykazu kwalifikowanych spawaczy/operatorów zatrudnionych w spółce i udostępnianie go zainteresowanym komórkom organizacyjnym spółki 
 • Opracowywanie i kompletowanie dokumentacji jakościowych obiektów realizowanych przez spółkę w zakresie spawalnictwa
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracami spawalniczymi realizowanymi w spółce 
 • Czynny udział w odbiorach częściowych i końcowych wynikających z zapisów umownych /kontraktowych z klientami oraz nadzorczymi jednostkami strony trzeciej (notyfikowanymi, inspekcyjnymi) w aspekcie dotyczącym procesów spawania
 • Współpraca i utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami klientów oraz jednostek strony trzeciej


Poszukiwane kwalifikacje i kompetencje:

 

 • Posiadanie dyplomu EWE / IWE
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży spawalniczej. Doświadczenie w branży urządzeń ciśnieniowych i/lub stalowych konstrukcji spawanych wg. EN 1090-2 będzie znaczącym atutem. 
 • Brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości
 • Gotowość do częstych podróży służbowych jak również dłuższych pobytów na budowach realizowanych przez spółkę
 • Terminowość i dokładność
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole i odporność na stres
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z kontrahentami
 • Biegła obsługa oprogramowania pakietu Office ( Word, Excel) oraz programu graficznego umożliwiającego wykonywanie schematów/rysunków dla potrzeb WPS i planów spawania
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentacją projektową oraz komunikację pisemną będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane: praktyczna znajomość przepisów i norm dotyczących urządzeń ciśnieniowych tj. EN12952,  EN13480, WUDT-UC , AD Merkbatt i pokrewnych , a także doświadczenie w stosowaniu dyrektywy unijnej  dotyczącej urządzeń ciśnieniowych PED i/lub Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 305/2011 w zakresie dotyczącym stalowych konstrukcji budowlanych 

 

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rekrutacja@energoserwis.lublin.pl , w tytule wiadomości prosimy o dopisek: Aplikacja Inżynier Spawalnik

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRiMUE Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Tokarska 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.