Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin realizuje projekt:

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Wartość projektu: 2 214 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1 080 000, 00 zł

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin realizuje projekt:

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Wartość projektu: 2 214 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1 080 000, 00 zł

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej sposobem na podniesienie konkurencyjności ENERGOSERWIS S.A.

Okres realizacji Projektu: 01/11/2020 – 31/03/2021.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności ENERGOSERWIS poprzez wykorzystywanie wzornictwa w działalności gospodarczej, skutkujące większą rozpoznawalnością firmy oraz zwiększeniem przychodów ze sprzedaży obecnych, jak i nowych produktów oraz usług.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1.Przeprowadzenie audytu wzorniczego

2.Zdefiniowanie problemów wzorniczych

3.Opracowanie strategii wzorniczej z rekomendacjami

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym, wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie kluczowym rezultatem projektu.

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności Energoserwis S.A. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Okres realizacji Projektu: 03/01/2022 – 30/06/2023.

Całkowita wartość Projektu: 6 126 630.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 2 926 600.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności ENERGOSERWIS poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych produktów i usług.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej firma zamierza osiągnąć poniższe cele:
-wdrożenie INNOWACJI PRODUKTOWYCH z wykorzystaniem wzornictwa: Typoszereg kotłów gazowych o konstrukcji wodnorurkowej z wykorzystaniem rur ożebrowanych. oraz usług laboratorium świadczonych na zewnątrz firmy
-zbudowanie spójnego systemu SIW oraz stworzenie nowej strony internetowej, wyróżniających firmę spośród konkurencji
– zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie systemu ERP
-zwiększenie rozpoznawalności marki i poprawa komunikacji z otocz. rynkowym
-rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wzrost sprzedaży i przychodów przedsiębiorstwa
Ponadto wzornictwo będzie istotnym narzędziem innowacji produktowej i marketingowej i organizacyjnej.
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
REZULTATY RZECZOWE:
– nowe produkty: Typoszereg kotłów gazowych o konstrukcji wodnorurkowej z wykorzystaniem rur ożebrowanych. oraz usług laboratorium świadczonych na zewnątrz firmy
– zakup urządzeń do produkcji nowych produktów
– wdrożenie systemu ERP
– Zakup usług doradczych pozwoli, m. in. na zaprojektowanie nowych produktów, stworzenie nowej identyfikacji wizualnej i projektów materiałów identyfikacji zewnętrznej
REZULTATY FINANSOWE:
-Wzrost przychodów
– Optymalizacja zysku.
REZULTATY INNE:
– Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
– Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wykorzystaniu wzornictwa
– Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
– Zwiększenie walorów funkcjonalnych i estetycznych produktów
– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
– Czytelne i atrakcyjne wizualnie komunikowanie oferty klientom.

UE logo