Prefabrykacja części ciśnieniowej i montaż gazowego kotła parowego

100 t/h / 7,5 MPa / 495°C

Zobacz inne realizacje
Budowa gazowej kotłowni parowej
2 x 28 t/h / 4 MPa / 440°C
Budowa gazowej kotłowni parowej
25 t/h / 7 MPa/ 481°C
Budowa bloku biomasowego
11,7 MWe / (33+6) MWt
Prefabrykacja części ciśnieniowej i montaż wodnych kotłów gazowych
2 x 130 MWt oraz 2 x 110 MWt
UE logo