dobra_firma
Stopka-624x203-firma-PL
forbes
gazele biznesu logo
LDT logo

O Nas

W Polsce jesteśmy obecni na rynku usług dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu od 1991 roku. Wykonujemy w formule pod klucz, jako generalny wykonawca, usługi dla ciepłowni i elektrociepłowni, obejmujące wszystkie branże: mechaniczną, budowlaną, AKPiA, elektryczną oraz wszystkie etapy realizacji inwestycji od projektowania, poprzez kompletacje dostaw i montaż aż do uruchomienia instalacji. Jako generalny wykonawca oferujemy budowę zarówno kompletnych ciepłowni i elektrociepłowni, bloków ciepłowniczych, jak i poszczególnych ich elementów, takich jak: kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, stacje uzdatniania wody, instalacje oczyszczania spalin, pompownie, instalacje rurociągowe i technologiczne. Posiadamy również Certyfikowane Laboratorium Badań Materiałowych posiadające uznanie UDT.

Gwarantujemy wysoki standard świadczonych usług przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska i BHP, czego potwierdzeniem jest stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP oparty na wymaganiach PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015 oraz PN-ISO-45001:2018. Wdrożone wymagania Dyrektywy 2014/68/UE umożliwiają nam znakowanie wytwarzanych przez nas wyrobów ciśnieniowych znakiem CE.

Jakość

Certyfikat PN-EN ISO 9001

Bezpieczeństwo

Certyfikat PN-ISO 45001

Środowisko

Certyfikat PN-EN ISO 14001

ENERGOSERWIS S.A. Producent kotłów energetycznych, rurociągów, instalacji przykotłowych.