Rurociągi pary i wody gorącej

Rurociągi pary i wody gorącej  wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej powierzonej przez Klienta, a także na podstawie własnej. Zakres stosowanych średnic rur paneli ścian szczelnych od ø 38mm ÷ ø76mm (do 101,6mm). Panele najczęściej wykonujemy z materiałów w gatunkach 10H2M (do 15HM). Inne kombinacje materiałowe dostępne po dodatkowych uzgodnieniach.