logotypy UE

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin realizuje projekt:

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Wartość projektu: 2 214 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1 080 000, 00 zł

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin realizuje projekt:

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

Wartość projektu: 2 214 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1 080 000, 00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł Projektu: “Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej sposobem na podniesienie konkurencyjności ENERGOSERWIS S.A.

Okres realizacji Projektu: 01/11/2020 – 31/03/2021.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności ENERGOSERWIS poprzez wykorzystywanie wzornictwa w działalności gospodarczej, skutkujące większą rozpoznawalnością firmy oraz zwiększeniem przychodów ze sprzedaży obecnych, jak i nowych produktów oraz usług.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1.Przeprowadzenie audytu wzorniczego

2.Zdefiniowanie problemów wzorniczych

3.Opracowanie strategii wzorniczej z rekomendacjami

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym, wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie kluczowym rezultatem projektu.