Pompownie

Wiele pracujących instalacji technologicznych w ciepłowniach i elektrociepłowniach została zaprojektowana wiele lat temu i bez większych zmian jest eksploatowana do dnia dzisiejszego. Co za tym idzie, ich stan techniczny wskazuje na konieczność gruntownego remontu i optymalizacji instalacji do obecnych wymagań.

Poprawnie przeprowadzona modernizacja gwarantuje dużą niezawodność ale również znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.