Usługa kontroli eksploatacji kotłów i instalacji przemysłowych

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do firm, które potrzebują zewnętrznej oceny posiadanych instalacji przemysłowych. Celem działań jest zasygnalizowanie możliwości wystąpienia awarii, weryfikacja danych i obserwacji oraz przygotowanie argumentów do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Zamawiający zapewnia dostęp do kontrolowanych instalacji zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, ppoż. i ochrony środowiska (tj. rozstawienie rusztowań, podestów, udostępnienie zwyżek, usunięcia izolacji, oczyszczenie badanych instalacji etc.).

 

Rodzaje oferowanych badań laboratoryjnych:

 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe (RT) (w tym selen Se 75) (*),
 • badania ultradźwiękowych pomiarów grubości (UT/UTT) (*),
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT) (*),
 • badania penetracyjne (PT) (*),
 • badania wizualne (VT) (*),
 • pomiar twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi (*),
 • badania makroskopowe złączy spawanych(*),
 • próba udarności, młot Charpy’ego 300J (*),
 • statyczna próba rozciągania (maszyna wytrzymałościowa 400 kN) (*),
 • statyczna próba zginania (*),
 • badania staloskopem przenośnym (spektrometr rentgenowski),
 • badania wideoendoskopem,
 • pomiary grubości powłok lakierniczych.

(*) – metody objęte uznaniem Urzędu Dozoru Technicznego

 

Lista informacji niezbędnych do podjęcia współpracy:

Lista dokumentów będzie opracowana indywidualnie, w zależności od zakresu kontroli.

W celu wstępnego rozeznania przydatne będą:

 • dokumentacja zdarzeń eksploatacyjnych (wykaz awarii z ostatnich 12 miesięcy),
  aktualna dokumentacja fotograficzna obiektu,
 • dodatkowe informacje dotyczące procedur BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Michał Ferdynus
Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych

+48 887198667
laboratorium@energoserwis.eu

Pobierz folder informacyjny

UE logo