Kotły WR

Kotły WR produkowane przez Spółkę, opalane miałem węglowym przystosowane do współspalania biomasy są podstawowym źródłem ciepła w ciepłowniach miejskich i zakładach przemysłowych. Oferowany przez Spółkę typoszereg kotłów WR o mocach od 5 do 40 MW pokrywa w pełni potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców.

Typowy kocioł WR zbudowany jest w układzie dwu ciągowym. Pierwszy ciąg stanowi obudowana ścianami membranowymi komora paleniskowa. W drugim ciągu również ekranowanym znajduje się tzw. pęczek konwekcyjny podgrzewacza wody. W zależności od potrzeb kocioł może być wyposażony w dodatkowy podgrzewacz wody umieszczony jako oddzielny blok najczęściej w tzw. III ciągu.

Oferowane przez Energoserwis S.A. Lublin kotły typu WR charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w szerokim zakresie wydajności i niską emisją zanieczyszczeń. Stanowią konstrukcję samonośną przystosowaną do zabudowy na fundamentach kotłów WR starego typu. Wyposażone są we wszelkiego rodzaju niezbędne instalacje pomocnicze, oraz system automatycznej regulacji i pomiarów.

Kocioł energetyczny WR1
Kocioł energetyczny WR2

Kotły OR

Kotły OR oferowane przez Spółkę Energoserwis S.A. Lublin opalane miałem węglowym służą do wytwarzania pary w zakładach przemysłowych i elektrociepłowniach. Oferta obejmuje kotły o wydajności od 16 do 64 t pary/h.

Typowy kocioł OR zbudowany jest w układzie trzy ciągowym. Pierwszy ciąg stanowi całkowicie wyekranowana komora paleniskowa, drugi ciąg także całkowicie ekranowany zawiera przegrzewacze, a w trzecim ciągu opancerzonym blachą umieszczony jest podgrzewacz wody. Oferowane kotły OR posiadają konstrukcję samonośną przystosowaną do zabudowy na fundamentach kotłów WR i OR starego typu.

Kotły OR produkowane przez Energoserwis S.A. Lublin charakteryzują się wysoką sprawnością w szerokim zakresie obciążeń, niską emisją zanieczyszczeń. Wyposażone są we wszystkie niezbędne instalacje pomocnicze oraz system automatycznej regulacji i pomiarów.

kocioł energetyczny OR
kocioł energetyczny OR1

Inne kotły parowe i wodne

Spółka Energoserwis S.A. Lublin na podstawie dokumentacji powierzonej a także własnej wykonuje modernizację kotłów wodnych typu WP oraz parowych o różnych wydajnościach pary do 100 t pary/h.

Przykładem takich realizacji są:

  • kotły WP 120 modernizowane w latach 2005 – 2006 w EC Siekierki
  • kotły CKTI-75 rewitalizowane (modernizowane) w latach 2008 – 2011 w Soda Polska Ciech
  • EKM 50 modernizowane w latach1998 – 1999 oraz 2003 – 2004 dla EC Megatem Sp. z o.o. w Lublinie
  • Wykonawstwo i montaż części ciśnieniowych kotłów OP-230, OP-650