Elementy kotłów energetycznych

Oferujemy produkcję poszczególnych elementów kotłów energetycznych wszystkich rodzajów i wielkości. Wykonujemy:

 • kompletne wymiany części ciśnieniowych kotłów
 • poszczególne elementy ciśnieniowe kotłów:
  • panele ścian szczelnych
  • komory i kolektory oraz elementy rurociągów pary i wody gorącej
  • pęczki konwekcyjne tj. wężownice podgrzewaczy wody i przegrzewaczy pary
  • przegrzewacze grodziowe i inne powierzchnie opromieniowane
 • kanały spalin i powietrza
 • podgrzewacze powietrza
 • elementy instalacji odpylania
 • konstrukcje stalowe w tym pomosty i konstrukcje wsporcze
Element kotła energetycznego1
Element kotła energetycznego