Historia

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” S.A. zostało zawiązane dnia 9 marca 1991r. Siedzibą spółki jest Lublin. Spółka posiada oddział w Rzeszowie.

Energoserwis

Ważniejsze daty:

1991

Powstanie Spółki, uzyskanie pierwszych uprawnień UDT do wykonywania elementów, napraw i montaży urządzeń ciśnieniowych.

1992

Uruchomienie produkcji w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30b.

1995

Uruchomienie produkcji w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14.

2001

Utworzenie Laboratorium Badań Materiałowych, uzyskanie Świadectwa Uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie spełnienia przez Laboratorium Badań Materiałowych normy PN-EN ISO/IEC 17025.

2002

Wdrożenie Systemy Zarządzania Jakością opartego o normę ISO 9001 i uzyskanie akredytacji.

2004

Rozbudowa infrastruktury w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7/9, oraz uruchomienie produkcji ścian szczelnych (membranowych) na własnej linii produkcyjnej.

2006

Rozszerzenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do:

  • wytwarzania urządzeń ciśnieniowych nr uprawnienia UC-13-16-E/8-06.
  • modernizacja kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przemysłowych do gazów, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów przemysłowych do cieczy, rurociągów technologicznych do cieczy nr uprawnienia UC-13-16-P/4-06.

Zakup hali o powierzchni 1030 m2  w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7/9.

2008

Zakup hali produkcyjnej o powierzchni 2100 m2  w oddziale w Rzeszowie.

2011

Oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej o powierzchni 4100 m2  i biurowca o powierzchni 1560 m2  w Lublinie.

2014

Wdrożenie i certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP opartego o wymagania EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

2018

Doposażenie warsztatu produkcyjnego w automatyczną giętarkę do rur CNC 100 TSR-RBF.