Modernizacja kotłów

Energoserwis S.A. od  dłuższego czasu  obserwuje rynek Klienta w zakresie możliwości  realizacji różnego rodzaju modernizacji jednostek kotłowych. Naszym zdaniem  „konwersja” kotłów  rusztowych opalanych paliwem stałym na paliwo gazowe  jest możliwa, i wymaga indywidualnego przeanalizowania każdego zapytania. Konwersja kotłów jest jedną z dróg prowadzących do wdrożenia wielkoskalowego spalania gazu, biomasy, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Kotły po modernizacji, osiągają parametry emisyjne spalin, wymagane aktualnymi przepisami ochrony środowiska. Za każdym razem deklarujemy  udział w tego typu postępowaniu  przetargowym i przedstawienie konkurencyjnej oferty.