Instalacje rurociągowe

Rurociągi wykonujemy przy stałej współpracy z wiodącymi biurami projektowymi. Umożliwia to nam oferowanie wykonania nowych lub remont starych rurociągów dla przemysłu  energetycznego, ciepłowniczego i chemicznego wraz z dokumentacją warsztatową i koncesyjną wykonaną na podstawie założeń projektowych przekazanych przez Klienta. Zakres stosowanych średnic rur używanych w produkcji zawiera się w przedziale DN10 ÷ DN800.

Do budowy i remontów rurociągów dla przemysłu  energetycznego, ciepłowniczego i chemicznego stosujemy materiały:

– stale węglowe,
– stale niskostopowe,
– stale wysokostopowe,
– stale wysokostopowe austenityczne.

Posiadamy uprawnienia do spawania rurociągów z grup materiałowych FM1, FM2, FM3, FM4, FM5.