PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU
URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

ENERGOSERWIS S.A.

Siedziba Główna Zakład Produkcyjny Lublin

ul. Tokarska 6 20 – 210 Lublin

Tel:

+48 81 461 32 50 +48 81 461 32 53

Mail:

biuro@energoserwis.lublin.pl

Fax:

+48 81 461 32 51 +48 81 461 32 53

Zakład Produkcyjny Rzeszów

ul. Siemieńskiego 14 35 – 959 Rzeszów

Tel:

tel. +48 17 852 44 99

Mail:

biuro@energoserwis.lublin.pl

Fax:

+48 17 852 44 99